Samråd om gasledningen Baltic Pipe mellan Danmark och Polen

Energinet i Danmark och Gaz-System S. A. i Polen driver gemensamt projektet Baltic Pipe för transport av naturgas från norska Nordsjön till Danmark och Polen samt till kunder i grannländer. Sverige har nu lämnat synpunkter på hur projektet kan påverka miljön i Sverige och vad som bör ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Sidan senast uppdaterad: 11 februari 2019Sidansvarig: Egon Enocksson