Samråd om nyetablering av ön Lynetteholm utanför Köpenhamns hamn

Danmark planerar att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamns hamn i Köpenhamns kommun. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet ges nu mellan 8 oktober – 8 november 2019 möjlighet att lämna synpunkter på den planerade utbyggnadens gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Richard Kristoffersson