Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga ledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Det gränsöverskridande samrådet om projektets miljöpåverkan startade i april 2017. Efter avslutade samråd har berörda länder påbörjat beslutsprocesserna. Ett nytt samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan avseende den nordvästra sträckningen i Danmark startade i oktober 2018.