Remiss, samråd om generalplan om vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun, Finland

Möjlighet finns att lämna synpunkter på programmet för deltagande och bedömning. Naturvårdsverket behöver eventuella synpunkter på det översända programmet senast den 26 januari 2014.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2020Sidansvarig: Egon Enocksson