Esbosamråd om havsplan för Estlands havsområde

Estland har tagit fram ett förslag till havsplan. Svenska myndigheter och allmänheten gavs mellan den 25 maj och 10 juli möjlighet att lämna synpunkter på förslaget med en tillhörande översiktlig miljöbedömning.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2020Sidansvarig: Egon Enocksson