Remiss om förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin.

Sidan senast uppdaterad: 18 september 2019Sidansvarig: Lotta Lagerberg