Remiss av reviderad vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter

Naturvårdsverket har skickat remissversionen av reviderad vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter. Remissvar önskas senast den 1 februari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2017