Remiss av förslag på ny handledning kring naturvägledning

Centrum för naturvägledning (CNV) har på beställning av och i samarbete och dialog med Naturvårdsverket tagit fram en handledning för naturvägledning för att underlätta planering, genomförande och utvärdering i skyddad natur. Synpunkter senast den 5 februari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2017Sidansvarig: Camilla Näsström