Förslag till nytt arbetssätt och fördelningsnyckel för ÅGP-verksamheten

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ett nytt arbetssätt och fördelningsnyckel för ÅGP-verksamheten 2018. Synpunkter lämnas senast den 20 december 2017.

Sidan senast uppdaterad: 22 november 2017