Ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås

Naturvårdsverket har i september 2016 yttrat sig över Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny höghastighetsjärnväg mellan Bollebygd och Borås. Järnvägen är en del av den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås.

Sidan senast uppdaterad: 29 september 2016Sidansvarig: Ida Nelson