Utökad pappers- och massatillverkning i två steg kräver ytterligare utredningar under prövotid

Dom i mark- och miljödomstolen den 11 juli 2019 angående pappers- och massatillverkning i Frövi bruk.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Olof Åkesson