Närmare redovisningar behövs av verksamheten vid pappers- och massabruk i Hyltebruk

Naturvårdsverket har yttrat sig över behov av kompletteringar av ansökan till mark-och miljödomstolen i Vänersborg den 30 januari 2019.