Naturvårdsverket yrkar på energihushållningskrav för verksamheten vid Iggesunds bruk

Naturvårdsverket har lämnat yttrande avseende slutliga villkor för energihushållning till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 13 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 19 oktober 2020Sidansvarig: Karin Bäckström