Naturvårdsverket anslutningsöverklagar tillstånd till nuvarande och utökad produktion m.m. för Stora Enso Skoghall AB:s bruk i Hammarö kommun

Vi överklagar dom i mark- och miljödomstolen från den 15 oktober 2018 angående tillstånd till nuvarande och utökad verksamhet vid Skoghalls bruk i Hammarö kommun.

Sidan senast uppdaterad: 10 augusti 2020Sidansvarig: Caroline Appelberg