Biotopskydd, ny praxis för alléer – följ ärendet

Länsstyrelsens överklagande av en dom från mark- och miljödomstolen har lett till att vi fått en vägledande dom om biotopskydd i alléer. Domen minskar osäkerheten kring vad som gäller för en allé, med i huvudsak återplanterade träd.

Följ ärendet

Sortera på: fallande - stigande