Tidsbegränsat tillstånd för utökad verksamhet vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg

Naturvårdsverket har lämnat yttrande i ärende om ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 31 maj 2018.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2020Sidansvarig: Elin Sieurin