Fågelmarkerna vid Mälaren och vattenregleringen för Slussen

Stockholm stad har förtydligat sitt underlag till Mark- och miljödomstolen om hur en ny vattenreglering vid Slussen i Stockholm påverkar fågellivet i Asköviken i Västerås. Det gör att Naturvårdsverket nu kan stödja ansökan om tillstånd.