Gruvor, prövningsärenden

Naturvårdsverkets yttranden och eventuella överklaganden i de tillståndsmål och ärenden om gruvverksamhet vi prioriterat att delta i. Här finns även ett urval av de vägledande domar som finns på området.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2017Sidansvarig: Ann-Marie Fällman