Energihushållningsplan och överlåtelse till tillsynsmyndigheten vid kemisk industri

Dom i Mark- och miljööverdomstolen om krav på att fortlöpande vidta skäliga energihushållningsåtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2020Sidansvarig: Olof Åkesson