Villkor för energianvändning vid massabruk

Dom från Mark- och miljööverdomstolen ställer krav på högsta tillåten användning av värmeenergi för produktion av sulfatmassa vid Södra Cell, Mörrums bruk.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2019Sidansvarig: Olof Åkesson