Reglering av energihushållning vid pappersbruk

Dom från miljööverdomstolen rörande pappersbruket Swedish Tissue AB om hur frågan om energihushållning kan regleras vid prövning enligt miljöbalken. Miljööverdomstolen har föreskrivit villkor om högsta tillåtna förbrukning av värme respektive elektricitet

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2020Sidansvarig: Olof Åkesson