Energieffektiviseringsåtgärder vid kemisk industri

Mark- och miljööverdomstolen tar ställning till specifika energieffektiviseringsåtgärder vid kemisk industri.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2020Sidansvarig: Olof Åkesson