Ekonomisk säkerhet för Rönnskärsverken

Godkännandet av den ekonomiska säkerheten upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen. Boliden Mineral AB har därför yrkat att ny ekonomisk säkerhet ska godkännas av mark- och miljödomstolen.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia