Slutförvar av använt kärnbränsle – följ ärendet

Under hösten har mark- och miljödomstolen hållit huvudförhandling, sammanträde och syn i målen om det planerade kärnbränsleförvaret. Naturvårdsverket har deltagit och bevakat frågorna som rör påverkan på naturmiljön och andra frågor med koppling till miljöbalken.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande