Försvarsmaktens flygskjutverksamhet i Vättern och påverkan på Natura 2000-områden

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om påverkan på fiskar och fåglar till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 24 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 24 september 2018Sidansvarig: Joel Grede