Utveckling av användandet av hänsynsreglerna i miljöbalken

Hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kapitlet), behöver tillämpas och redovisas bättre av både tillsyns- och prövningsmyndigheterna. Det är en av utgångspunkterna för Naturvårdsverkets strategiska arbete med miljöbalken.