Inlämnade synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

Naturvårdsverket ser varje år över våra föreskrifter i syfte att göra dem så relevanta som möjligt samt enklare att förstå och använda. Under perioden 25 februari till 17 mars 2019 gav vi dessutom möjlighet för andra att lämna synpunkter på vissa av föreskrifterna.

Sidan senast uppdaterad: 28 januari 2020Sidansvarig: EvaLinda Sederholm