Förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2008:17 - Förordning

Förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen

Ersätter / upphäver

SNFS 1996:11

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2015