Föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret elektroniska produkter

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2008:14 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret elektroniska produkter

Ersätter / upphäver

NFS 2006:15

32002L0096
32003L0108

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012