Föreskrifter om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2005:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten

31978L0659

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2012