Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2002:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

31991L0692

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2012