Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som beviljats tillstånd

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

Upphävd alt. ersatt av

NFS 2002:28 - Avfallsförbränning

NFS 2000:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken (1998:808) efter den 1 januari 1994

Ersätter / upphäver

SNFS 1993:14

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012