Art- och habitatdirektivet

Här finns information om EU:s art- och habitatdirektiv och hur det införlivats i svensk lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2018Sidansvarig: Moa Ek