Byte av medelsförvaltare

Lämna in förfrågan om byte av medelsförvaltare i god tid. Vi kan inte genomföra byten retroaktivt.