ETS-portalen

Här ska verksamhetsutövare lämna in ansökningar och handlingar relaterat till tilldelning, tillståndsärenden och förbättringsrapportering inom handelssystemet för utsläppsrätter (EU ETS).