Tilldelningsportalen för utsläppsrätter

Verksamhetsutövare ska skicka in ansökan om delvis stängning eller delvis återställande av aktivitet inom handelssystemet för utsläppsrätter.