Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska lämna in en miljörapport enligt miljöbalken. Miljörapporten ska lämnas på SMP senast den 31 mars årligen.