Lokala naturvårdssatsningen

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. I LONA-registret finns alla projekt samlade från tidigare år.