ETS-portalen

Här kan verksamhetsutövare lämna in tilldelningsansökningar och förbättringsrapporter inom handelssystemet för utsläppsrätter.