Ladda bilen - bidrag för laddstation

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av stadsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper.

Klimatklivet är ett annat investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet, exempelvis publika laddstaioner.