Beslut om bidrag till årets LIFE-ansökningar

Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Naturvårdsverket har beslutat om skrivarstöd för ett antal ansökningar till programmet.