Innovationsbidrag för utveckling av arbetsmetoder i rovdjursinventeringen

Naturvårdsverket utlyser medel till innovationsinsatser som bidrar till att utveckla arbetsmetoder i fält för att genomföra inventering av stora rovdjur (varg, lodjur, björn, järv och kungsörn).

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2018Sidansvarig: Linda Ersson