Fördelning av bidrag till information

2016 fördelar Naturvårdsverket drygt 25 miljoner kronor till fyra informationskampanjer om batterier. Två av dem riktar sig till skolbarn i olika åldersgrupper. De andra två ska på olika sätt främja att batterier i hushåll lämnas in till återvinning.