Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.