Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Under 2018 har regeringen föreslagit särskilda medel till anläggande och restaurering av våtmarker – sista ansökningsdatum är den 10 april 2018!