Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2020

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2020Sidansvarig: Maximilian Lüdtke