Verktyg för ansökan - Klimatklivet

Här hittar du verktyg som du kan ha nytta av när du ska ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Här finns till exempel lönsamhetskalkyl, mallar för att beräkna utsläppsminskningar samt information om vad som ska finnas med i ansökan.