Så hanteras ansökan - Klimatklivet

Ansökningar till Klimatklivet bedöms av Naturvårdsverket, med hjälp från Länsstyrelserna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. På den här sidan beskriver vi kortfattat vad som händer med en ansökan när den skickats in.