Materialanvändning och avfallshantering

Effektivare materialanvändning och en bättre hantering av avfall är åtgärder som kan minska utsläppen i många delar av samhället. Klimatklivet har stöttat flera aktörer i arbetet med detta.