Byte till fossilfritt bränsle i pannor

Många industrier och andra verksamheter använder sig av oljeeldade pannor i uppvärmning eller framställningsprocesser. Investeringsstöd från Klimatklivet har gjort att många verksamheter kunnat byta det fossila bränslet mot biobränsle i sina pannor.