Resultat från olika områden - Klimatklivet

Klimatklivet har beviljat 5,4 miljarder kronor i investeringsstöd till 3 323 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 1,5 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.