Ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket har fattat beslut om fördelningen av bidrag till ideella miljöorganisationers arbete 2017.