Ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket utlyser cirka 14,5 miljoner kronor till ideella miljöorganisationer. Förutsättningen är att regeringen fortsätter att ge oss rätt att fördela sådana bidrag.